Despre noi – istoric

În anul scolar 2006-2007, în urma deciziei I.S.J. Cluj și a Consiliului Local Cluj-Napoca, Grădiniţa cu PP nr.20, ca unitate PJ a fost mutată din localul de pe str. A Iancu nr.74, unde funcţiona din anul 1939, în localul de tip școală de pe str. S. Albini nr.91. Întreaga clădire și curtea acesteia au fost supuse unui proces de transformare, în vederea constituirii spațiilor adecvate unei unitați de învațământ preșcolar cu program prelungit, având constituite 7 grupe. Unitatea structură, situată în zonă apropiată, pe strada Braşov nr.27, funcţiona cu 3 grupe de program prelungit, linia română. Începând cu anul 2008, unitatea a preluat numele Grădinița „Lumea copiilor” ; a funcționat ca unitate PJ cu unitate structură, după cum urmează:
• Localul PJ – pe str. S. Albini nr. 91 – program prelungit – 8 grupe – linia română, germană,  maghiară
• Localul Structură – pe str. Braşov nr 27 – program prelungit – 3 grupe – linia română
În anul 2010, prin decizia ISJ Cluj, se reorganizează structurile de grădiniță în zona cartierului Gheorgheni. Structura de pe strada Braşov nr.27 este repartizată Grădiniței”Poienița”, iar Grădinița ”Lumea copiilor” primește corpul B de clădire de la adresa la care funcționa, respectiv S. Albini nr.91, fostă structură a Grădiniței ”Poienița”.
Începând din 1septembrie 2010, Grădinița ”Lumea copiilor”, funcționează ca unitate PJ, fără structură, la adresa sus menționată, cu un număr de 12 grupe, constituite astfel:
• Corpul A de clădire : 7 grupe program prelungit
• Corpul B de clădire : 3 grupe program prelungit şi 2 grupe program normal.
Datorită numărului mare de cereri pentru înscrierea copiilor în grădiniță, de la 1 septembrie 2011, se mai constituie o grupă de program prelungit, astfel, anul școlar 2011-2012 debutează cu 11 grupe de program prelungit și 2 grupe de program normal în cele două localuri de pe strada S Albini nr.91. Grupele cu predare în limba germană constituie un punct forte atât pentru grădiniţă cât şi pentru învăţământul preuniversitar clujean. Acest aspect particular este o oportunitate pentru părinţi şi astfel grădinița este solicitată de copiii din mai multe zone ale oraşului.
În anul școlar 2012-2013, unității îi este arondată ca structură, grădinița situată pe strada S. Albini nr.53, cu 2 grupe de program prelungit.În unitatea Structură, este organizat în anul școlar următor, programul normal, linia română și maghiară, având în vedere imposibilitatea asigurării circuitelor alimentare. Unitatea își continuă activitatea în anii școlari următori, cu 12 grupe program prelungit în cele două clădiri la PJ și 2 grupe program normal la Structură.
În grădiniţă sunt cuprinşi conform planului de şcolarizare din perioada anilor prezentați, 370/390 copii cu vârste între 3 şi 6 ani, organizaţi în 12 grupe program prelungit,în funcţie de nivelul de vârstă, la secţiile română, germană şi maghiară. În grădiniţă se desfăşoară un program zilnic adecvat particularităţilor de vârstă ale copiilor, alternând activităţile liber alese cu activităţi frontale dirijate, activitatea de bază rămânând jocul. Activitatea extracurriculară s-a concretizat în serbări tematice, carnavaluri, vizite, concursuri, drumeţii, excursii. Întregul program desfăşurat într-o zi urmăreşte satisfacerea nevoilor şi trebuinţelor copiilor: joc, învăţare, hrană, somn, relaxare şi afectivitate.